UNDP tuyển cán bộ đào tạo

UNDP tuyển cán bộ đào tạo về kinh tế vĩ mô và quản trị chính sách

Hạn nộp hồ sơ: 17h ngày 25/10/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.