AEA tuyển Tư vấn

Tổ chức Aide et Action (AEA) cần tuyển Tư vấn tập huấn về thư viện trường học thân thiện, làm việc tại Hòa Bình.

Ứng viên quan tâm đến vị trí này vui lòng gửi hồ sơ tới bà Phan Thị Mùi theo địa chỉ email: mui.phan@aide-et-action.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây