Tập huấn Báo chí dữ liệu tại Myanmar

Tổ chức Phandeeyar (với sự hỗ trợ từ Internews, Open Development Mekong và Mekong Partnership for the Environment) tổ chức khóa tập huấn về Dữ liệu trong báo chí và Vận động chính sách từ 23-27 tháng 6/2016 tại Myanmar với những nội dung chính sau:

  •          Kể một câu chuyện hay từ những con số
  •          Cách khai thác dữ liệu trực tuyến
  •           Truyền thông câu chuyện một cách hiệu quả
  •           Xây dựng bản đồ trực tuyến
  •           Phân tích số liệu sử dụng excel
  •           Thực hành với các số liệu liên quan tới thủy điện, kinh tế, môi trường khu vực Mê Kông

Đối tượng tham dự: Các nhà báo và cán bộ các tổ chức xã hội khu vực Mê Kông (Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam)

Kinh phí: Ban tổ chức lo toàn bộ chi phí

Ngôn ngữ sử dụng trong khóa tập huấn: Tiếng Anh

Cách thức đăng ký: Đăng ký online tại đây

Hạn cuối đăng ký: 10/5/2016

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.