USS tuyển Tư vấn

Dự án USAID Saving Species (USS) cần tuyển Tư vấn đánh giá việc ban hành, thực thi Công ước CITES tại Việt Nam và đề xuất các biện pháp tăng cường năng lực thực thi pháp luật cho Cơ quan quản lý CITES tại Việt Nam.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email:  af.subs@savingspeciesvietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây