Room to Read tuyển Giám đốc

Tổ chức Room to Read tại Việt Nam hiện đang cần tuyển Giám đốc, làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến tại đây mọi khiếu nại vui lòng gửi tới: asia.hiring@roomtoread.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 27/07/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.