Quỹ Châu Á tuyển Cán bộ tài trợ/Kế toán

Quỹ Châu Á đang tuyển 01 Cán bộ tài trợ/Kế toán.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email vietnam.general@asiafoundation.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/11/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.