Triển khai dự án rừng và đồng bằng giai đoạn 3

Ngày 7/3, tại Quảng Ninh, Dự án rừng và đồng bằng Việt Nam đã tổ chức hội nghị triển khai giai đoạn 3.

Dự án rừng đồng bằng Việt Nam do Cơ quan quốc tế phát triển Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao cho Bộ NN-PTNT quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA. Qua 5 năm chuẩn bị và thực hiện, dự án đã đạt được nhiều thành công quan trọng, tác động tích cực vào kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh. Từ năm 2018, giai đoạn ba của dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ ngành lâm nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Giai đoạn 3 này, dự án sẽ hỗ trợ để thực hiện 3 hoạt động cải tiến gồm: Bổ sung đối tượng tham gia đóng góp vào quỹ bảo vệ phát triển rừng gồm các đơn vị phát thải lớn; Thay đổi phương thức thanh toán cho người trồng rừng từ nhận tiền trực tiếp sẽ được chuyển đổi thanh toán dịch vụ điện tử, giúp quá trình chi trả minh bạch, hiệu quả, giảm thiểu thủ tục hành chính; Tăng cường hệ thống giám sát và đánh giá quá trình chi trả dịch vụ môi trường rừng cải thiện phương thức quản lý, phân tích và báo cáo.

Mục tiêu của dự án trong giai đoạn tới sẽ tập trung hoàn thiện chính sách và kiến nghị Chính phủ mở rộng đối tượng tham gia chi trả dịch vụ bảo vệ và phát triển rừng gồm các đơn vị phát thải lớn như: Nhà máy sản xuất xi măng, sắt thép, nhiệt điện, khai thác du lịch…

Nguồn: