ILO tuyển Quản lý

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cần tuyển Quản lý dự án quốc gia, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/02/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây