ILO tuyển Quản lý

Đăng ngày

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cần tuyển Quản lý dự án quốc gia, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/02/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây