FHi360 tuyển Cán bộ Dữ liệu

Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHi360) tuyển 01 Cán bộ Quản lý Dữ liệu và 01 Trợ lý Quản lý Dữ liệu làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.

Hạn nộp hồ sơ: 24/8/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.