HelpAge tuyển Điều phối viên

Tổ chức HelpAge International cần tuyển Điều phối viên dự án quốc gia, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: ngandh@helpagevn.org và dathq@helpagevn.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 14/02/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây