Bến Tre: Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển

Với chiều dài bờ biển 65km, đến nay, tỉnh Bến Tre đã cơ bản thực hiện có hiệu bước đầu về các nhiệm vụ khai thác, quản lý, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT) biển trên địa bàn tỉnh.

Thiết lập hành lang bảo vệ hệ sinh thái, giảm thiểu sạt lở bờ biển

Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre, ông Nguyễn Văn Chinh cho biết: Bến Tre có 11 xã ven biển thuộc 03 huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú với chiều dài bờ biển 65km nằm tiếp giáp với biển Đông. Nhằm khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên ven biển và các nguồn lợi khác một cách hợp lý, khoa học, kết hợp BVMT bền vững; UBND tỉnh Bến Tre đã hoàn thành Dự án “Phân vùng chức năng đới bờ tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.

Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre đang thực hiện Dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bến Tre”, nhằm bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quang tự nhiên của vùng bờ, giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH, đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển. Theo kế hoạch, dự án này sẽ triển khai trong giai đoạn 2017 – 2019, đến nay dự án đang thực hiện đến giai đoạn lập Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Tỉnh Bến Tre cũng đang thực hiện đề tài “Đánh giá hiện trạng, dự báo biến động đường bờ biển tỉnh Bến Tre trong điều kiện BĐKH, nước biển dâng và đề xuất các giải pháp phát triển bãi bồi ven biển thân thiện với môi trường”. Đề tài đánh giá tổng thể tình hình sạt lở, bồi tụ bờ biển, làm cơ sở cho công tác quy hoạch phát triển dân cư, đô thị, các công trình ven sông và ven biển. Hiện đã triển khai đến giai đoạn đo lưu lượng nước, bùn cát lơ lửng tại 4 cửa sông chính của tỉnh.

Đầu tư phát triển du lịch gắn với BVMT vùng bãi bồi ven biển

Cũng theo ông Nguyễn Văn Chinh, qua thống kê rà soát, hiện nay khu vực ven biển của tỉnh Bến Tre không có tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh và nuôi trồng thủy sản xả thải trực tiếp ra biển. Tại các vùng cửa sông ven biển có một số nguồn thải phát sinh từ các cảng cá và các cơ sở nuôi trồng thủy sản bên trong đất liền, nhưng lượng nước thải này đều được thu gom và xử lý trước khi thải ra môi trường biển.

Thời gian qua, Sở TN&MT Bến Tre còn thường xuyên phối hợp với các ngành và UBND các huyện ven biển tăng cường công tác quan trắc, kiểm soát môi trường vùng ven biển nhằm theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường biển khi có xảy ra; đồng thời rà soát các hoạt động có khả năng xảy ra sự cố tràn dầu và hóa chất rò rĩ trên vùng biển của tỉnh Bến Tre.

Hằng năm, tỉnh Bến Tre tổ chức nhiều hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững Biển và Hải đảo Việt Nam. Qua mỗi đợt phát động, có hàng ngàn lực lượng tham gia tổ chức ra quân làm sạch đường phố, khu dân cư, bờ biển. Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong việc bảo vệ tài nguyên, môi trường biển.