Woolcock tuyển Cán bộ

Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock cần tuyển Cán bộ thực địa nghiên cứu kháng kháng sinh, làm việc tại An Giang và Thanh Hóa.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ cho Cán bộ Quản lý nghiên cứu tại địa chỉ email: hien.le@sydney.edu.au

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/02/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây