SCC tuyển Cán bộ chương trình

Tổ chức Từ thiện Sài Gòn Children’s Charity (SCC) đang tuyển một Cán bộ chương trình sau phổ thông, làm việc cho Dự án phát triển trẻ em.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email hrm@saigonchildren.com trước ngày 04/11/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây: Thông báo tuyển dụng; Mô tả công việc.