PanNature tuyển Tư vấn thúc đẩy cộng đồng

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đang tuyển 07 Tư vấn thúc đẩy cộng đồng làm việc bán thời gian tại 07 tỉnh Hà Tĩnh/Quảng Bình/Quảng Trị/Thừa Thiên – Huế/Quảng Nam/Gia Lai/Kon Tum.

Liên hệ: các ứng viên quan tâm gửi CV và các bằng cấp liên quan đến email phuongth@nature.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/03/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.