Văn phòng Thường trực sông Mê Công Việt Nam: Tiếp tục bám sát các hoạt động phát triển trên lưu vực  

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Lê Công Thành tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo công tác năm 2018, ông Lê Đức Trung – Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết, trong năm qua, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Ủy hội, Việt Nam đã chủ động phối hợp cùng với các quốc gia thành viên khác triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược; trong đó đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển lưu vực sông dựa trên nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên nước và các Thủ tục sử dụng nước, nhất là trong thực hiện Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận đối với các dự án thủy điện dòng chính sông Mê Công; tổ chức thành công Phiên họp Hội đồng lần thứ 25 tại TP Hạ Long vào tháng 11/2018.

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

Đặc biệt, trong hoạt động hợp tác với Ủy hội sông Mê Công quốc tế, Ủy ban đã triển khai thực hiện Tuyên bố Siêm Riệp của Hội nghị Cấp cao lần thứ ba. Cụ thể, thực hiện các hoạt động chiến lược như Chiến lược phát triển và quản lý thủy sản, Chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược; hoàn thiện Hướng dẫn thiết kế Đập thủy điện trên dòng chính và Hướng dẫn đánh giá tác động xuyên biên giới của Ủy hội.

Nâng cao hiệu quả mạng lưới giám sát thủy văn; khởi động dự án nghiên cứu thí điểm về quản lý lũ giai đoạn 2; xây dựng định hướng chiến lược phát triển ngành nông nghiệp – thuỷ lợi vùng hạ lưu sông Mê Công.

Đối với các hoạt động của Bộ TN&MT, Văn phòng đã đẩy nhanh thực hiện Dự án Quản lý Tổng hợp tài nguyên nước Mê Công; thực hiện vai trò đầu mối trong các sáng kiến hợp tác song phương và đa phương khác như: Duy trì chế độ thông báo thường xuyên cho phía Campuchia về chế độ xả nước từ các đập thủy điện của Se San và Srêpok, triển khai các thủ tục để thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực quản lý lũ và hạn lưu vực sông Mê Công – Lan Thương”…

Ông Lê Đức Trung – Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trình bày báo cáo công tác năm 2018

Tuy nhiên, theo ông Lê Đức Trung, tình hình hợp tác Mê Công năm 2018 cũng có những diễn biến khó khăn, phức tạp. Trên lưu vực, các quốc gia thượng lưu tiếp tục đẩy nhanh các công việc xây dựng nhiều công trình thủy điện trên dòng chính Mê Công và chuẩn bị triển khai các dự án chuyển nước dòng chính sông Mê Công. Trong khi, địa bàn hoạt động của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trải rộng không chỉ trong nước mà cả vùng lưu vực thuộc các nước thượng nguồn, nên việc đảm bảo luôn nắm bắt tình hình và thu thập thông tin số liệu phục vụ cho việc triển khai các nhiệm vụ cũng tương đối khó khăn.

Trước tình hình đó, ông Lê Đức Trung cho rằng, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tiếp tục tăng tính chủ động trong giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp tác Mê Công; tăng cường sự tham gia của các cơ quan liên quan trong và ngoài Bộ, đổi mới cơ chế hoạt động của các nhóm công tác kỹ thuật, nâng cao năng lực đàm phán quốc tế và bản lĩnh trong đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia cho đội ngũ cán bộ tham gia trực tiếp trong các hoạt động của hợp tác Mê Công.

Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông về các vấn đề hợp tác Mê Công; thực hiện lồng ghép các hoạt động hợp tác Mê Công vào các hoạt động của Bộ, ngành và các địa phương trong những lĩnh vực hoạt động liên quan đến khai thác, quản lý và sử dụng tài nguyên nước từ lưu vực sông Mê Công…

Về kế hoạch triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Chánh Văn phòng Thường trực Lê Đức Trung cho hay, Văn phòng Thường trực sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, tham gia các hoạt động hợp tác trong Ủy hội sông Mê Công quốc tế; tiếp tục công tác tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, các hoạt động của Bộ TN&MT; cùng với đó tăng cường hiệu quả hoạt động của Văn phòng Thường trực.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trong năm 2018. Mặc dù với nguồn nhân lực còn hạn chế, sự thay đổi về lãnh đạo nhưng trong năm qua, Văn phòng Thường trực đã hoàn thành tốt khối lượng công việc nhiều hơn so với năm trước.

Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, năm 2019 sẽ là năm bản lề trong hoạt động của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam với nhiều thay đổi mạnh mẽ ở thượng lưu; hạ lưu chịu tác động kép từ thượng lưu và biến đổi khí hậu.

Như vậy, trong năm 2019, Văn phòng Thường trực cần chuẩn bị những ý kiến, quan điểm của Việt Nam về các hoạt động phát triển dòng chính. Trong đó, lưu ý cần truyền thông tốt hơn để lãnh đạo các ban ngành, địa phương và người dân hiểu được tình thế phát triển trên lưu vực, những gì Việt Nam đã, đang và sẽ làm trong thời gian tới.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, Văn phòng Thường trực sông Mê Công Việt Nam phải tiếp tục bám sát các hoạt động phát triển trên lưu vực, có những nhận thức mới, hoạt động mới. Đồng thời, làm việc thường xuyên hơn về tình hình khai thác, sử dụng nước trong lưu vực; theo sát dự án quan trắc về thủy văn, tài nguyên nước để có số liệu quan trắc thực ở lưu vực sông Mê Công.

Đối với Đề án tổng thể về tác động của các dự án trên dòng chính, ngay từ bây giờ cần sắp xếp những việc ưu tiên để thực hiện các bước phù hợp với tiến độ giải ngân hàng năm.

“Nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo ngày càng nhiều hơn và nặng nề hơn, trong bối cảnh Nhà nước tinh gọn bộ máy, tổ chức; chúng ta phải làm sao tăng cường năng lực, nghiệp vụ, kiến thức tổng hợp về quản lý nhà nước. Cùng với đó, có cơ chế hợp lý trong vai trò cơ quan điều phối”, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.