ChildFund Vietnam Cán bộ dự án ngắn hạn

Tổ chức ChildFund Vietnam tại Việt Nam hiện đang cần tuyển  Cán bộ dự án ngắn hạn, làm việc Cao Bằng.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online Tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 07/08/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.