Plan International tuyển 02 vị trí

Tổ chức Plan International đang cần tuyển các vị trí sau:

01 Điều phối viên giáo dục, làm việc tại Hà Nội

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi đơn đăng ký và sơ yếu lí lịch (CV) đến địa chỉ: vnm.hrd@plan-international.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/12/2018

Thông tin chi tiết xem tại đây.

– 01 Cán bộ truyền thông, làm việc tại Hà Nội

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi đơn đăng ký và sơ yếu lí lịch (CV) đến địa chỉ: vnm.hrd@plan-international.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 28/12/2018

Thông tin chi tiết xem tại đây.