SNV tuyển Điều phối viên

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) cần tuyển Điều phối dự án hiện trường nhằm hỗ trợ thực hiện dự án mới với mục tiêu giảm nạn phá rừng và suy thoái rừng thông qua việc thúc đẩy các mô hình nông nghiệp bền vững, cụ thể là mô hình cà phê bền vững tại Lâm Đồng.

Hạn chót nộp hồ sơ: 21/12/2018

Thông tin chi tiết xem tại đây.