MCD tuyển Quản lý dự án

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) tuyển cán bộ Quản lí Dự án làm việc tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 18/5/2014

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.