Những vấn đề gai góc nhất đã được đồng thuận tại G20

7

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) kết thúc ngày 2/12 với việc thông qua tuyên bố chung, đồng thuận trong những vấn đề được coi là gai góc nhất.

Nguồn:

VietNamPlus