Những vấn đề gai góc nhất đã được đồng thuận tại G20

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) kết thúc ngày 2/12 với việc thông qua tuyên bố chung, đồng thuận trong những vấn đề được coi là gai góc nhất.

Nguồn: