Điện Biên xin chuyển đổi hơn 226ha đất rừng để làm dự án

UBND tỉnh Điện Biên đang trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT và các Bộ ngành liên quan về việc xin chuyển đổi hơn 226ha rừng để làm 17 dự án.

Theo UBND tỉnh Điện Biên, hiện địa phương này đang thực hiện 17 dự án nằm trên hơn 226ha đất rừng tự nhiên. Trong đó, 2 dự án đã được Bộ NN&PTNT trình Thủ tướng Chính phỉ chấp thuận chủ trương cho phép tỉnh được chuyển đổi 21,93ha đất rừng.

Tái định cư Thủy điện Sơn La tại huyện Mường La (Điện Biên)

15 dự án còn lại với tổng diện tích rừng tự nhiên cần chuyển đổi là hơn 204ha, trong đó có 3 dự án thủy điện (cần chuyển đổi 19,44ha đất rừng tự nhiên); 12 dự án công cộng, an sinh xã hội cần chuyển đổi hơn 184ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn thông tin với VietNamNet: “Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với hơn 226ha rừng tự nhiên được tỉnh tiến hành theo đúng quy trình; đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành liên quan. Khi được Thủ tướng và các Bộ ngành chấp thuận, lúc đó mới tiến hành”.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có thông bán số 311 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên; ý kiến của Bộ NN&PTNT về việc đề nghị xem xét, giải quyết đối với đề xuất xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên của tỉnh Điện Biên.