Đà điểu Sahara trên bờ vực tuyệt chủng

ThienNhien.Net – Đà điểu Sahara, đại diện lớn nhất của loài này và cũng là loài chim lớn nhất hành tinh, đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Riêng ở Cộng hòa Niger, người ta đã không còn thấy bóng dáng của loài đà điểu Sahara trong tự nhiên nữa. Hiện chỉ còn khoảng 100 con đà điểu thuần giống trong số những đàn đà điểu nuôi trên khắp đất nước này. Mặc dù là một quốc gia rất nghèo, song nhờ nguồn hỗ trợ cho hoạt động chăm sóc đà điểu từ Quỹ Bảo tồn Sahara (SCF) và nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước, người ta vẫn tin rằng Niger có thể thúc đẩy cơ hội gây giống thành công loài chim nói trên và đưa chúng trở về tự nhiên.