Quảng Nam: Công ty Vàng Bồng Miêu chính thức phá sản

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở Hội nghị chủ nợ Công ty TNHH vàng Bồng Miêu (trụ sở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) lần thứ nhất. Tại hội nghị, các chủ nợ đã biểu quyết tuyên bố phá sản đối với Công ty Vàng Bồng Miêu.
TIN LIÊN QUANQuảng Nam cương quyết đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu.

Có 24 chủ nợ của Công ty Bồng Miêu có mặt tại hội nghị. Trong khi đó, doanh nghiệp có đơn yêu cầu TAND tỉnh Quảng Nam mở thủ tục phá sản đối với Công ty Bồng Miêu là Công ty Besra Việt Nam vắng mặt. Hội nghị cũng không có người đại diện của Công ty vàng Bồng Miêu.

Hội nghị chủ nợ Công ty TNHH vàng Bồng Miêu được mở để các chủ nợ lựa chọn số phận của Công ty Bồng Miêu, gồm đình chỉ yêu cầu mở thủ tục phá sản, phục hồi hoạt động kinh doanh và tuyên bố phá sản.

Tại hội nghị, có 14/24 chủ nợ, đại diện cho số nợ hơn 209 tỉ đồng (chiếm 80,7%) biểu quyết tuyên bố phá sản đối với Công ty vàng Bồng Miêu. Hội nghị đã thông qua nghị quyết với phương án phá sản đối với doanh nghiệp này.

Các chủ nợ bỏ phiếu thống nhất tuyên bố phá sản đối với Công ty vàng Bồng Miêu.

Với việc thông qua phương án phá sản, Công ty Bồng Miêu sẽ bị thanh lý tài sản để trả cho các chủ nợ, nhưng trên thực tế tài sản của doanh nghiệp này không còn đáng giá bao nhiêu so với số nợ của họ.

Theo báo cáo tài chính tháng 11/2017, tổng tài sản của Công ty Bồng Miêu hơn 302 tỉ đồng, công nợ phải thu hơn 6 tỉ đồng (tiền ký quỹ phục hồi môi trường rừng). Trong khi đó, tổng nợ phải trả là hơn 1.000 tỉ đồng (âm hơn 966 tỉ đồng), lỗ lũy kế hơn 1.000 tỉ đồng, vượt vốn chủ sở hữu hơn 966 tỉ đồng.

Mỏ vàng Bồng Miêu – Quảng Nam.

Kết quả kiểm kê cho thấy tài sản tại công ty Vàng Bồng Miêu có giá trị hơn 34,8 tỉ đồng. Trong đó, tài sản đảm bảo hơn 25,4 tỉ đồng, tài sản không đảm bảo hơn 9,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản của công ty là tài sản đặc thù của ngành khai khoáng và là tài sản gắn liền trên đất tại mỏ vàng nên chỉ có giá trị khi tiếp tục phục vụ để khai thác vàng, còn nếu khi thanh lý thì giá trị rất thấp.

Về danh sách nợ, theo số liệu báo cáo của doanh nghiệp này, tính đến ngày 12/11/2017 có 100 chủ nợ với số tiền hơn 943,2 tỉ đồng. Trong đó, 108 tỉ đồng tiền nợ thuế và hơn 4,2 tỉ đồng nợ bảo hiểm xã hội.