Chi gần 20 tỷ đồng để đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Mỏ vàng Bồng Miêu ở tỉnh Quảng Nam sẽ được đóng cửa, kinh phí thực hiện gần 20 tỷ đồng từ quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của doanh nghiệp đã ký quỹ.

Ngày 17/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh đã nhận được công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quyết định phê duyệt đề án đóng của mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh).

Theo quyết định, khu vực thuộc đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu có tổng diện tích 368ha, gồm khu Hố Gần 230ha; khu Núi Kẽm 100ha, trong đó diện tích bãi đổ thải 28ha; khu phụ trợ Núi Kẽm 10ha.

Kinh phí thực hiện gần 19,5 tỷ đồng do Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại kho bạc Nhà nước huyện Phú Ninh và nguồn bổ sung từ ngân sách tỉnh Quảng Nam theo quy định. Thời gian thực hiện việc đóng cửa mỏ là 12 tháng.

Đoàn công tác của Bộ TN&MT, Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Môi trường sẽ sớm vào làm việc với UBND tỉnh để triển khai kế hoạch thực hiện đề án.

Nạn khai thép trái phép vẫn diễn ra tại mỏ vàng Bồng Miêu.

Nhiều năm qua, từ khi Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu hết hạn khai thác, hoạt động khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu diễn ra hết sức phức tạp gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường. Mặc dù chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam tăng cường công tác truy quét, nhưng hoạt động khai thác vàng trái phép vẫn cứ tiếp diễn. Các đối tượng sử dụng hóa chất để làm vàng, xả trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm dòng sông Bồng Miêu, sông Quế Phương khiến nhân dân rất bức xúc.

Được biết, Giấy phép khai thác khoáng sản vàng tại mỏ vàng Bồng Miêu do Bộ Công nghiệp nặng (nay là Bộ Công thương) cấp cho Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu đã hết hiệu lực kể từ ngày 5/3/2016. Sau đó, Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu nộp đơn xin gia hạn Giấy phép và một số văn bản, tài liệu liên quan cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Ngày 14/6/2016, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có Công văn số 1522 gửi Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu, thông báo không đủ căn cứ, cơ sở xem xét việc gia hạn giấy phép.

UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn yêu cầu Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu chấm dứt toàn bộ hoạt động khai thác khoáng sản; tổ chức quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong diện tích khu vực khai thác. Tuy nhiên Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu vẫn chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan.