Quảng Nam đề nghị Bộ TN&MT làm việc trực tuyến để sớm đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Việc chưa đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu đã làm phát sinh “điểm nóng” khai thác vàng trái phép tại đây, gây nhiều hệ lụy về môi trường. Trước thực trạng trên, tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ TN-MT làm việc trực tuyến, sớm đóng cửa mỏ vàng này.

Ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký văn bản gửi Bộ TN&MT về việc đề nghị sớm tổ chức buổi làm việc trực tuyến triển khai đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 05/TB-BTNMT ngày 28/1/2021 của Bộ TN&MT về Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có Công văn số 2053 (ngày 26/7/2021) đề nghị tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm tra thực địa, khảo sát, tổng hợp số liệu tại mỏ vàng Bồng Miêu.

Hoạt động khai thác vàng trái phép vẫn diễn ra liên tục ở mỏ vàng Bồng Miêu trong thời gian qua. 

Qua kết quả kiểm tra thực tế hiện trạng mỏ vàng Bồng Miêu do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì vào ngày 8/7/2021 và kiểm tra của Sở TN&MT tại Báo cáo số 436 (ngày 5/8/2021) về kết quả kiểm tra hiện trạng khu vực đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) cho thấy tình hình khai thác vàng trái phép khu vực mỏ vàng Bồng Miêu còn diễn biến phức tạp. Do địa hình hiểm trở, diện tích mỏ chưa được bàn giao về UBND xã quản lý, nên cứ sau mỗi đợt truy quét tình hình khai thác trái phép lại xảy ra.

Nếu không có giải pháp đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và bàn giao diện tích đất khu vực mỏ vàng Bồng Miêu cho địa phương quản lý thì tình hình ngày càng phức tạp. Cử tri và chính quyền địa phương kiến nghị đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu rất nhiều lần (từ năm 2016 đến nay) nhưng chưa được giải quyết kịp thời.

Trước tình hình nêu trên cùng với dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ TN&MT sớm sắp xếp, tổ chức buổi làm việc trực tuyến để thống nhất giải pháp, sớm triển khai đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu.

Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu được Bộ Công nghiệp nặng (nay là Bộ Công Thương) cấp phép khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh. Thời hạn giấy phép khai thác đến ngày 5/3/2016.

Tháng 7/2017, Bộ TN&MT phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ đóng cửa mỏ và giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì thực hiện nhiệm vụ đóng cửa mỏ đối với mỏ vàng Bồng Miêu. Tuy nhiên đến nay, đề án đóng cửa mỏ vàng vẫn chưa được thực hiện.