Quảng Nam chi gần 19,5 tỷ đồng đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu bịt kín và xây dựng tường chắn cửa lò chính, đánh sập các cửa lò khai thác trái phép… để đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu. Kinh phí để đóng cửa mỏ gần 19,5 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

Ngày 23/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu tại xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

Để đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, Quảng Nam chi gần 19,5 tỷ đồng để bịt kín và xây tường chắn, đánh sập các cửa lò khai thác trái phép.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam quyết định đầu tư đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu với diện tích 368ha. Mục tiêu là để phục hồi các khu vực đã khai thác, các bãi thải, đập thải và các công trình phụ trợ khai thác, tuyển và luyện quặng vàng về trạng thái an toàn; cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản.

Để đóng cửa mỏ vàng, ông Thanh yêu cầu bịt kín và xây tường chắn cửa lò chính, đánh sập các cửa lò khai thác trái phép; tháo dỡ công trình trên bề mặt, san lấp mặt bằng, thu gom xử lý chất thải, xử lý môi trường và trồng cây, trồng cỏ cải tạo môi trường và giám sát môi trường sau khi kết thúc đóng cửa mỏ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư dự án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ vàng Bồng Miêu.

Kinh phí để đóng cửa mỏ gần 19,5 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh (bao gồm nguồn ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của doanh nghiệp đã thu hồi vào ngân sách tỉnh). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 – 2024.

Trước đó, Bộ TN&MT đã quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu. Theo quyết định, khu vực thuộc đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu có tổng diện tích 368ha, trong đó khu Hố Gần 230ha, khu Núi Kẽm 100ha, bãi đổ thải 28ha, khu phụ trợ Núi Kẽm 10ha.

Từ năm 1992, Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (thuộc Tập đoàn Besra) được Bộ Công nghiệp nặng (cũ) cấp phép khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, đến năm 2016 hết hạn giấy phép. Tháng 7/2017, Bộ TN&MT phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ đóng cửa mỏ vàng này.

Năm 2018, TAND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định mở thủ tục phá sản và công ty để lại món nợ hơn 1.200 tỷ đồng, chưa kể các hệ lụy về môi trường…

Nhiều năm qua, từ khi Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu hết hạn khai thác, hoạt động khai thác vàng trái phép tại đây diễn ra hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường.