PanNature cần tuyển Cán bộ Nghiên cứu Chính sách

Phòng Nghiên cứu Chính sách (NCCS), trực thuộc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) được thành lập từ năm 2009 với mục tiêu góp phần thúc đẩy cải thiện chính sách công hướng đến thúc đẩy quản trị tốt tài nguyên thiên nhiên. PanNature tin rằng những phát hiện mới của các nghiên cứu và mô hình thành công trong thực tế cần được khái quát hóa, thể chế hóa để có thể nhân rộng và đảm bảo tính bền vững. Chúng tôi cũng nỗ lực đảm bảo tính bền vững của các chương trình, dự án thông qua quảng bá và thúc đẩy lồng ghép những bài học thành công về quản lý tài nguyên thiên nhiên và sự tham gia của người dân trong công tác bảo vệ môi trường vào các quá trình hoạch định chính sách, ra quyết định ở các cấp. Bên cạnh đó, chúng tôi nỗ lực giúp các cộng đồng địa phương bảo vệ quyền lợi của mình đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo quá trình phát triển bền vững.

PanNature có nhu cầu tuyển dụng 01 vị trí nhằm tăng cường nhân lực cho Phòng Nghiên cứu Chính sách. Thông tin chi tiết như sau:

Mô tả công việc

Cán bộ nghiên cứu chính sách là nhân sự trực thuộc Phòng Nghiên cứu Chính sách của PanNature, có nhiệm vụ chính là thực hiện các nghiên cứu và phân tích tác động của các chính sách phát tiển lên môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Cán bộ ở vị trí này có nhiệm vụ phát hiện các vấn đề chính sách, thúc đẩy các đối thoại, trao đổi, đóng góp các kiến nghị chính sách về môi trường nhằm giảm thiểu tác động của các hoạt động phát triển, đảm bảo an toàn môi trường và xã hội thông qua các kênh tiếp cận khác nhau ở trong nước và quốc tế.

Thông tin chi tiết về mô tả công việc xem tại đây

Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn xin việc, trong đó nêu rõ mức lương đề nghị.
  • Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu CV quốc tế) nêu rõ các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, quá trình đào tạo, sở thích, danh sách các bài báo khoa học, ấn phẩm đã xuất bản (nếu có)
  • Bản scan các văn bằng liên quan.

Chúng tôi sẽ yêu cầu ứng viên nộp các hồ sơ cá nhân chính thức sau khi được tuyển dụng.

Hạn nộp hồ sơ: ngày 10/12/2018.  

Các ứng viên quan tâm đề nghị nộp hồ sơ đến:

Chị Nguyễn Thái Hằng
Trung tâm Con người và Thiên nhiên
Địa chỉ: 24 H2, Khu đô thị mới Yên Hòa, đường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: thaihang@nature.org.vn
Điện thoại: (04) 3556 4001, máy lẻ: 113

Lưu ý: Trung tâm chỉ nhận hồ sơ qua email. Trong trường hợp không thể gửi qua email, xin vui lòng nộp bản photocopy, không cần nộp hồ sơ gốc hoặc bản công chứng.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường. Thông tin chi tiết về PanNature, xin tham khảo tại website www.nature.org.vn và Facebook: www.fb.com/PanNature