Những tiện ích nổi bật của thành phố thông minh

Thành phố thông minh là thành phố sáng tạo sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cùng và các phương tiện khác để nâng cao chất lượng cuộc sống, hiệu quả hoạt động của dịch vụ đô thị.

Nguồn: