Na Uy đánh giá tác động các dự án năng lượng tái tạo trên lưu vực sông Sê Kông

Công ty tư vấn đa ngành Multiconsult của Na Uy kết hợp với Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Ngân hàng Thế giới, đang thực hiện một đánh giá toàn diện trên lưu vực sông Sê Kông ở Nam Lào nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách và khối tư nhân hiểu rõ hơn về tác động tích lũy của việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo ở những khu vực có nhiều dự án được lên kế hoạch.

Trong vòng 10 tháng, Multiconsult và các đối tác sẽ xem xét một loạt các kịch bản thủy điện và năng lượng tái tạo cho lưu vực sông Sê Kông, đồng thời đánh giá tác động tích lũy tổng thể tới môi trường, sinh kế và nền kinh tế.

Ảnh minh họa: Yakeno/gikotev.blog.bg

Bên cạnh đó, Nghiên cứu cũng sẽ đưa ra các khuyến nghị cho sự phát triển bền vững trong tương lai của thủy điện và năng lượng tái tạo trên dòng sông, kể cả các kế hoạch và biện pháp để tránh, giảm thiểu và bù đắp cho các tác động tích lũy.

Leif Lillehammer, Trưởng nhóm nghiên cứu của Multiconsult, khẳng định: “Sê Kông là một trong những dòng nhánh quan trọng nhất của sông Mê Kông, cùng với Sê San và Srêpôk tạo thành hệ thống 3S ở hạ lưu sông mẹ Mê Kông. Chúng tôi hy vọng việc đánh giá tác động tích lũy lần này sẽ đưa ra được một nghiên cứu đạt được sự cân bằng giữa phát triển và bền vững môi trường”.