Thay đổi khí hậu, lũ lụt ở châu Âu trong hơn 50 năm qua

ThienNhien.Net – Nhiệt độ Trái Đất ấm lên làm thay đổi thời gian và khả năng dự báo về các trận lụt trong hơn 50 năm qua.

Nguồn: