Bão số 9 gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Tính đến 6 giờ ngày 26/11, bão và hoàn lưu bão số 9 gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho người dân các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Nguồn: