Lan môi trắng

ThienNhien.Net – Lan môi trắng Christensonia vietnamica là loài lan đặc hữu của Việt Nam, thường mọc ở miền Trung, trong các khu rừng khô Ninh Thuận, Khánh Hòa, được các nhà khoa học Hà Lan phát hiện năm 2008. Đây cũng là loài lan phụ sinh duy nhất có thể sinh sống trong điều kiện khắc nghiệt như thế này. Christensonia vietnamica có gốc nhiều rễ, lá xếp 2 dãy đều đặn trên thân, đỉnh có thùy nhọn. Cụm hoa ở nách lá trên cuống mảnh, dài 10cm, có 3 – 5 hoa, màu vàng chanh, cánh hoa gần bằng nhau.