Biến đổi khí hậu khiến cháy rừng tồi tệ như thế nào?

Ở nhiều nơi, mùa cháy rừng thường chỉ kéo dài tới 2 tháng, nhưng giờ đây, mùa cháy rừng có thể kéo dài tới 5 tháng, thậm chí cả năm.

Nguồn: