Ban Quản lý DA di dân tái định cư thủy điện Sơn La: Nhiều sai sót trong quản lý xây dựng

Thanh tra tỉnh sơn La vừa vào cuộc thanh tra và phát hiện hàng loạt sai sót về công tác quản lý đầu tư một số dự án, công trình do Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La làm chủ đầu tư.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Sơn La, công tác đền bù giải phóng mặt bằng của Hội đồng bồi thường GPMB các huyện thực hiện còn chậm theo quy định của hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, dẫn đến một số hạng mục công việc phải dừng thi công, cắt giảm khối lượng. Điều chỉnh thay đổi phương án tuyến, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chung của dự án.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát của lãnh đạo ban đối với hoạt động của các phòng chuyên môn. Đơn vị ký hợp đồng tư vấn và nhà thầu xây lắp đã được tăng cường, tuy nhiên có thời điểm chưa được thường xuyên, sâu sát, kịp thời dẫn đến công tác quản lý thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh toán tại một số dự án, công trình còn có thiếu sót.

Về thủ tục đầu tư xây dựng, dự án còn thiếu một số hồ sơ, thủ tục theo quy định, nhất là các hồ sơ thủ tục về quản lý chất lượng công trình như: hồ sơ kiểm tra năng lực đối với nhà thầu khảo sát, nhật ký thi công, hồ sơ bản vẽ hoàn công một số nội dung còn chưa chi tiết, đầy đủ.

Thủy điện Sơn La (Ảnh: VTC)

Công tác khảo sát còn tồn tại trong việc chưa thu thập đầy đủ các số liệu để phục vụ công tác thiết kế, việc đánh giá địa chất nền đường có công trình chưa phù hợp, chưa chính xác. Công tác thiết kế ở một số công trình còn có sai sót, bất cập, thiết kế một số hạng mục, phần việc chưa đảm bảo yêu cầu, chưa phù hợp, quá trình thi công phải điều chỉnh thay đổi. Tại một số công trình, hồ sơ dự toán còn sai sót, dự toán khối lượng chưa chính xác.

Kiểm tra công tác đấu thầu tại Ban QLDA, Thanh tra tỉnh Sơn La phát hiện, hồ sơ mời thầu không quy định mức tạm ứng và số lần tạm ứng. Mặt khác,  chưa có yêu cầu về quy cách tính năng chưa đầy đủ đối với những vật tư, vật liệu chính thi công công trình. Khối lượng chào thầu, mời thầu, trúng thầu một số gói chưa chính xác, sai tăng so với hồ sơ thiết kế. Hồ sơ dự thầu nhà thầu trúng thầu tại một số gói thầu trong hồ sơ đề xuất tài chính chưa phù hợp với hồ sơ đề xuất kỹ thuật, như vậy chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, công tác ký hợp đồng kinh tế cũng có thiếu sót. Cụ thể, bên nhận thầu và bên giao thầu không có thông báo bằng văn bản về quyền và trách nhiệm của người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định. Hợp đồng quy định về xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng nhưng chưa được chủ đầu tư áp dụng triệt để trong quá trình thực hiện, dẫn đến hiệu lực của hợp đồng không cao. Một số gói thầu thi công chậm tiến độ theo hợp đồng.

Theo cơ quan thanh tra, công tác quản lý thi công xây lắp và nghiệm thu thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành còn tồn tại khi chưa kiểm soát được triệt để khối lượng thi công và nghiệm thu thanh toán.

“Tại 9 dự án thuộc đề án 1460, kế hoạch vốn được giao chưa đáp ứng theo tiến độ triển khai của dự án, làm ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công xây lắp cũng như quyền lợi của các nhà thầu tham gia thực hiện dự án. Thực tế 8 công trình đã thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, kế hoạch vốn giao trong 2 năm chỉ đạt 54,1% so với tổng mức đầu tư. Đến thời điểm thanh tra, số vốn nợ chưa thanh toán khối lượng hoàn thành là 59.652,28 triệu đồng, cho đến nay chưa có kế hoạch bố trí nguồn để thanh toán…”, Thanh tra tỉnh Sơn La khẳng định.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Sơn La yêu cầu Ban QLDA di dân tái định cư thủy điện Sơn La tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời, đề nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước khoản sai phạm do nghiệm thu sai quy định, đã được thanh toán tại một công trình, giảm trừ trong quá trình cấp phát, thanh toán và quyết toán công trình đối với khoản sai phạm do nghiệm thu sai quy định tại 7 dự án, công trình nhưng chưa được chủ đầu tư thanh toán đủ vốn, giảm trừ khoản thuế V.A.T các nhà thầu đã nộp ngân sách nhà nước theo giá trị khối lượng sai phạm đã nghiệm thu.