TRAFFIC Việt Nam tuyển 2 vị trí

Tổ chức TRAFFIC tại Việt Nam cần tuyển 01 cán bộ dự án và 01 cán bộ truyền thông cho dự án Wildlife Asia do USAID tài trợ, làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ : 15/7/2018

Thông tin chi tiết: Cán bộ truyền thôngCán bộ dự án