World Vision tuyển Cán bộ nhân sự

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision) tại Việt Nam hiện đang tuyển 01 Cán bộ nhân sự (Phòng Con người và Văn hóa), làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ online tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/09/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.