Kiến nghị nhiều biện pháp đảm bảo môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Chiều 14/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã có buổi làm việc với UBND tỉnh để nghe báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đến những bức xúc của địa phương và các vấn đề còn khó khăn cần kiến nghị Trung ương.


Phủ bạt lên bãi xỉ để khắc phục ô nhiễm tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Ảnh: Nguyễn Thanh)

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Bình Thuận đã nhấn mạnh những vấn đề liên quan đến môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cho biết: Về những kiến nghị của tỉnh đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Môi trường tổ chức kiểm tra các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương tổ chức thực hiện rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường, kiểm tra công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; xây dựng đề án giám sát đặc biệt đối với các dự án lớn, nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, trong đó có các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện.

Trong thời gian qua, Cục Môi trường miền Nam – Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát công tác bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành thử nghiệm các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Tuy nhiên, theo kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, không có nội dung thanh tra đối với các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân có 5 nhà máy nhiệt điện nhưng chưa có đơn vị đầu mối để quản lý, điều hành chung, UBND tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương giao một đơn vị làm đầu mối quản lý, điều hành chung và chịu trách nhiệm về những vấn đề có tính chất tổng hợp giữa các nhà máy nhiệt điện trong quá trình vận hành hoạt động của các nhà máy.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hai, vấn đề này đã được Bộ Công Thương giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện nhiệm vụ là đơn vị đầu mối để phối hợp với địa phương và các ngành có liên quan trong quá trình kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thi công, hoạt động, giải quyết sự cố môi trường của các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Qua theo dõi, Sở Tài nguyên và Môi trường đến nay chưa nhận được thông tin triển khai của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh cũng báo cáo một số kiến nghị để Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường liên quan đến Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Cụ thể, đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, trong đó có các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Ngoài ra, chỉ đạo Tổng cục Môi trường sớm tổ chức kiểm tra, đánh giá lại toàn diện tất cả các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Đặc biệt, trong quá trình thi công vận hành chính thức, chạy thử của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, mở rộng và Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời gian qua và đề xuất, đánh giá mức độ an toàn về công tác môi trường của từng dự án. Bên cạnh đó, sớm thành lập Tổ giám sát của Trung ương để giám sát tình hình môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; hỗ trợ lắp đặt hệ thống quan trắc tự động không khí xung quanh và chất lượng nước biển ven bờ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để theo dõi diễn biến, chất lượng môi trường.

Đối với Bộ Công Thương, yêu cầu chủ đầu tư các dự án khẩn trương xây dựng Đề án tiêu thụ tro, xỉ trình Bộ Công Thương phê duyệt đảm bảo thời gian theo quy định tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng.

Cùng với đó, chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện nhiệm vụ là đơn vị đầu mối để phối hợp với địa phương trong quá trình kiểm tra, giám sát tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, chủ trì xây dựng quy chế phối hợp quản lý, phân giao trách nhiệm từng đơn vị tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Song song đó, khẩn trương thực hiện việc đánh giá tác động môi trường tổng thể các dự án Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, trong đó cần quan tâm làm rõ tác động đến môi trường Khu bảo tồn biển Hòn Cau và đời sống người dân gần Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.