Nhà đầu tư ở bán đảo Sơn Trà kiến nghị những gì lên Thủ tướng?

ThienNhien.Net – UBND TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về các dự án ở bán đảo Sơn Trà. Trong bản báo cáo này, các chủ đầu tư đã có nhiều kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 5.9, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng đã cung cấp bản báo cáo do ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ký trình Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc rà soát các dự án và quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà.

Theo đó, sau khi UBND TP.Đà Nẵng tổ chức đối thoại, các chủ đầu tư dự án tại Sơn Trà đã có ý kiến như sau:

Về quy hoạch, trước đây, trên cơ sở từ bình đồ 200m trở xuống, các đơn vị lập quy hoạch đảm bảo đầy đủ công năng sử dụng và sự hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Việc chỉ cho phép phát triển dự án từ bình đồ 100m trở xuống sẽ làm phá vỡ cấu trúc quy hoạch dự án dẫn đến dự án không thể triển khai được.

Dự án biển Tiên Sa xây dựng trái phép bị đình chỉ. (Ảnh: Đình Thiên)

Các chủ đầu tư đề nghị cho phép triển khai dự án ở bình độ 150m trở xuống, giữ nguyên số lượng phòng lưu trú và biệt thự như quy hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt. Đối với những dự án ven biển, có cao trình thấp hơn đường lên đỉnh Sơn Trà, không ảnh hưởng nhiều đến cảnh quan, đa dạng sinh học và an ninh quốc phòng, đề nghị xem xét cho phép triển khai theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Về pháp lý dự án, chủ đầu tư đề nghị giữ nguyên mục tiêu của dự án đã được ghi nhận trong giấy chứng nhận đầu tư đã cấp; giữ nguyên mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho dự án phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với các dự án chưa làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì tiếp tục cho phép hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi thực hiện. Đối với những dự án mở rộng nhưng không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, không có diện tích rừng đặc dụng,… thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho tiếp tục thực hiện.

Bán đảo Sơn Trà có vị trí đặc biệt về an ninh quốc phòng. (Ảnh: Đình Thiên)

UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng có đề nghị: Bán đảo Sơn Trà là vùng sinh thái đặc thù của Việt Nam, trong đó có loài voọc chà vá chân nâu và nhiều loài động thực vật quý hiếm, cần phải có những biện pháp can thiệp kịp thời để bảo tồn hệ sinh thái.

Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cần có quy định việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học. Đây là mục tiêu quan trọng, mang tính chiến lược đối với bán đảo Sơn Trà.

Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng đề nghị giữ nguyên hiện trạng hiện nay tại bán đảo Sơn Trà, không xây dựng mới các công trình hạ tầng và du lịch, tháo dỡ 40 móng biệt thự xây dựng trái phép, yêu cầu chủ đầu tư chống xói lở trước mùa mưa năm 2017. Với những kiến nghị này của Hiệp hội Du lịch, UBND TP.Đà Nẵng đã đưa vào bản báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị tiếp tục xác định bán đảo Sơn Trà là một trong các khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22.1.2013 về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìm đến năm 2030.

Đồng thời, đề nghị quan tâm kiến nghị của các tổ chức và cá nhân về việc bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng trong quá trình phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà, xem xét kiến nghị của các nhà đầu tư tại khu vực bán đảo Sơn Trà, giải quyết hài hòa lợi ích của nhà đầu tư trong khuôn khổ lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững.