USAID tài trợ 2 tỉnh gần 24 triệu USD để bảo vệ rừng

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ gần 24 triệu USD cho tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế cải thiện công tác quản lý khoảng 400.000 hecta rừng nhiệt đới.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam phát biểu tại lễ khởi động dự án

Ngày 27/3, USAID và UBND tỉnh Quảng Nam đã chính thức khởi động dự án Trường Sơn xanh do USAID tài trợ tại thành phố Tam Kỳ.

“Bảo tồn rừng và đa dạng sinh học, hỗ trợ Quảng Nam và Thừa Thiên Huế theo đuổi các chương trình tăng trưởng kinh tế bao trùm, thích ứng và bền vững là một phần quan trọng trong cam kết của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng hợp tác với lãnh đạo hai tỉnh để thực hiện cam kết này,” ông Michael Greene phát biểu tại buổi lễ.

Với ngân sách gần 24 triệu USD, USAID sẽ hỗ trợ Quảng Nam và Thừa Thiên Huế cải thiện công tác quản lý khoảng 400.000 hecta rừng nhiệt đới và bảo tồn các loài thực vật, động vật quý hiểm toàn cầu đang sinh sống tại những khu rừng này.

Để đạt được mục tiêu này, dự án Trường Sơn xanh của USAID sẽ triển khai một loạt các giải pháp bao gồm: Nâng cao nhận thức cộng đồng về sự cần thiết của công tác bảo tồn, tăng cường năng lực cho các nhà quản lý rừng và các bên liên quan, hợp tác với lãnh đạo các doanh nghiệp nhằm đa dạng hóa và cải thiện sinh kế cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng. Những hoạt động này của dự án sẽ được thực hiện xuyên suốt đến cuối năm 2020.

Dự án Trường Sơn xanh do USAID tài trợ sẽ chính thức khởi động tại Huế trong tháng 4/2018.