Ngành Lâm nghiệp hướng tới kim ngạch xuất khẩu đạt 8,2 tỷ USD

Bộ NN&PTNT cho biết, năm 2018, ngành Lâm nghiệp phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 6,2 đến 6,5% so với năm 2017. Đồng thời, trồng 225.000ha rừng phòng hộ, đặc dụng và rừng sản xuất; ngoài ra chăm sóc 550.000ha rừng; khoanh nuôi tái sinh 360.000ha rừng; trồng mới 50 triệu cây phân tán. Ngành Lâm nghiệp cũng phấn đấu giảm 20% số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, giảm tối thiểu 30% diện tích rừng bị thiệt hại và hướng tới kim ngạch xuất khẩu đạt 8,2 tỷ USD.

Để đạt được những mục tiêu trên, trong năm nay ngành Lâm nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên; tăng cường chăm sóc, bảo vệ, phát triển, sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có và quỹ đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp để tăng độ che phủ rừng lên 41,6%. Bên cạnh đó, khôi phục hệ thống rừng ven biển, quản lý chặt chẽ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn; nâng cao năng suất, chất lượng, phát huy giá trị của từng loại rừng, phát triển lâm nghiệp đa chức năng, trồng rừng gỗ lớn, gỗ quý và lâm sản ngoài gỗ; kiểm soát chặt chẽ chuyển mục đích sử dụng rừng, nâng cao mức bảo đảm cung cấp gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, tiếp tục triển khai công tác giao đất, khoán rừng cho hộ gia đình, cộng đồng để tổ chức quản lý bảo vệ; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có khả năng đầu tư trồng rừng sản xuất thâm canh hiệu quả; thu hút đầu tư vào trồng rừng sản xuất và chế biến lâm sản, phát triển du lịch sinh thái rừng…