800 triệu USD cải thiện hệ thống lưới điện tại Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngày 12/9, Ngân hàng Thế giới (WB) phê duyệt kinh phí cho Dự án phân phối điện hiệu quả cho Việt Nam với tổng chi phí 800 triệu USD, trong đó WB đóng góp 449 triệu USD, 30 triệu USD đến từ Quỹ đầu tư Sạch (CTF), Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAID) cung cấp 8 triệu USD, và khoản đầu tư 313 triệu USD còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Mục tiêu của dự án nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020 bằng cách giảm nhu cầu đầu tư vào khu vực năng lượng, tăng cường an ninh năng lượng, giảm hiệu ứng nhà kính cũng như các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Các hoạt động của dự án bao gồm việc xây dựng và củng cố lưới điện phân phối, giới thiệu những công nghệ lưới điện thông minh trong phân phối và hỗ trợ kỹ thuật, phương tiện để xây dựng năng lực cho Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) và 5 công ty điện lực nhằm phát triển các loại mức giá hợp lý cho ngành điện và thiết kế chương trình quản lý tải điện hiệu quả.