Thí điểm cho mượn sử dụng 90 bếp “thân thiện với môi trường”

Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) vừa tổ chức Hội nghị triển khai mô hình thí điểm sử dụng bếp cải tiến thay thế bếp than tổ ong trên địa bàn phường Trúc Bạch (quận Ba Đình). Tại hội nghị, hơn 100 hộ gia đình đang sử dụng bếp than tổ ong được tuyên truyền, vận động lựa chọn các loại bếp cải tiến dùng nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường để thay thế bếp than tổ ong.

Các nhà sản xuất bếp thân thiện với môi trường đã cho người dân trong phường mượn 90 bếp và tặng nhiên liệu để dùng thử trong 1 tháng. Các loại bếp trong chiến dịch dùng thử này là: Bếp Thế hệ xanh, Bếp Tre xanh, đã được Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) kiểm định chặt chẽ theo 3 tiêu chí: Khí thải, an toàn và hiệu quả nhiên liệu.