Thành lập Ban quản lý rừng đặc dụng Phia Oắc – Phia Đén

ThienNhien.Net – Nhằm tránh tình trạng “vô chủ” tại rừng đặc dụng Phia Oắc – Phia Đén khiến nguồn tài nguyên bị tàn phá nghiêm trọng, UBND tỉnh Cao Bằng đã quyết định thành lập Ban quản lý khu rừng đặc dụng Phia Oắc – Phia Đén trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Ban quản lý sẽ thực hiện nhiệm vụ của chủ rừng và được Nhà nước đảm bảo các điều kiện để thực hiện trách nhiệm quản lý bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng; bảo tồn, phát huy các giá trị đặc biệt của thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn gien sinh vật; trực tiếp tổ chức công tác quản lý, bảo vệ rừng, rừng đặc dụng và một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Theo quyết định, ông Long Văn Bằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý khu rừng đặc dụng Phia Oắc – Phia Đén.

Việc thành lập Ban quản lý rừng đặc dụng sẽ giúp hạn chế tình trạng phá rừng tại Phia Oắc – Phia Đén (Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Việc thành lập Ban quản lý khu rừng là điều kiện để thực hiện tốt hơn công tác quản lý và bảo tồn, phát triển các loại động, thực vật, đặc hữu và quý hiếm, giữ gìn cảnh quan môi trường, góp phần bảo tồn đa sinh học, phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về sự việc ở rừng Phia Oắc

Xót xa rừng đầu nguồn Phia Oắc

Rừng đặc dụng Phia Oắc còn “vô chủ” đến bao giờ?