Lâm Đồng: 2 thủy điện gây ngập nhà dân được xây dựng theo quy trình lạ

Đăng ngày

Nguồn: VTC14