Lũ sớm, mưa lớn, mất trắng nhiều diện tích lúa ở Long An