Đưa vào sản xuất nhiều giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu

Theo Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Tiền Giang, đáp ứng nhu cầu sản xuất vụ Đông Xuân 2017 – 2018, đơn vị cung ứng thị trường trên 830 tấn giống lúa.

Từ nay đến cuối năm 2017, Trung tâm có kế hoạch xuất bán, cung ứng thị trường thêm khoảng 300 tấn giống lúa chất lượng cao phục vụ sản xuất.

Vụ Đông Xuân 2017 – 2018, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Tiền Giang chú trọng đưa nhiều giống lúa mới, chất lượng cao, chịu được hạn mặn như VD 20, OM 7347, OM 9921, Đài thơm 8…

Việc làm này giúp nông dân tại các địa bàn sản xuất khó khăn, khô hạn, nhiễm phèn, nhiễm mặn đưa vào canh tác trong mô hình thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo hiệu quả kinh tế.