Cán bộ kiểm lâm nhận danh hiệu Anh hùng bảo tồn Disney ​

Với sự đề cử của FFI, ông Hoàng Văn Tuệ đã được Quỹ Bảo tồn Disney lựa chọn là Anh hùng bảo tồn của Quỹ trong năm 2017. Ông Hoàng Văn Tuệ cũng là người đầu tiên ở Việt Nam nhận được phần thưởng này.

Ông Hoàng Văn Tuệ, cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang vì đã có đóng góp xuất sắc trong công tác bảo vệ động vật hoang dã

Ngày 1-12-2017, Tổ chức Bảo tồn động, thực vật quốc tế (FFI) đã trao tặng danh hiệu và phần thưởng anh hùng bảo tồn của Quỹ bảo tồn Disney cho ông Hoàng Văn Tuệ, cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang vì đã có đóng góp xuất sắc trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn sinh cảnh và truyền cảm hứng cho cộng đồng tham gia vào các hoạt động bảo tồn.

Tham dự lễ trao thưởng có sự hiện diện của đại diện UBND tỉnh Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, lãnh đạo Sở NN và PTNT, lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Hạt kiểm lâm Quản Bạ, Tổ chức FFI.

Những đóng góp của ông Tuệ đã bắt đầu từ 15 năm trước, khi FFI phát hiện ra một quần thể Voọc mũi hếch tại khu rừng Khau Ca, tỉnh Hà Giang với số lượng khoảng 60 cá thể và đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Giang duy trì sự tồn tại của quần thể này. Ông Hoàng Văn Tuệ, cán bộ Chi cục Kiểm lâm đã tham gia trực tiếp thực hiện các sáng kiến bảo tồn Voọc mũi hếch của FFI kể từ thời điểm đó đến nay, thông qua việc lãnh đạo các tổ tuần rừng, dựa vào cộng đồng giám sát và bảo vệ thành công quần thể Voọc mũi hếch; nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương về bảo vệ rừng và động vật hoang dã, xây dựng quan hệ hợp tác bền chặt với chính quyền địa phương; lãnh đạo các tổ nghiên cứu cộng đồng thu thập thông tin sinh học Voọc mũi hếch…

Kết quả là, theo tổng điều tra quần thể mới nhất của tổ chức FFI trong tháng 4-2017, quần thể Voọc mũi hếch ở Khau Ca đã tăng lên 121 cá thể, nhiều gấp đôi so với thời điểm ban đầu mới được phát hiện (năm 2002).

Với sự đề cử của FFI, ông Hoàng Văn Tuệ đã được Quỹ Bảo tồn Disney lựa chọn là Anh hùng bảo tồn của Quỹ trong năm 2017. Ông Hoàng Văn Tuệ cũng là người đầu tiên ở Việt Nam nhận được phần thưởng này.