Xử lý cán bộ bao che cho khai thác khoáng sản

Ngày 19-11, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành văn bản giao trách nhiệm cho Sở TN&MT phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

UBND TP cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan kiểm tra, rà soát và yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản khẩn trương khắc phục các sai phạm. Ngoài ra, Sở cần tiến hành lập thủ tục đóng cửa mỏ, ký quỹ, cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng quy định. Đồng thời xử lý nghiêm minh theo đúng quy định các sai phạm của các đơn vị khai thác khoáng sản, đảm bảo tính răn đe của pháp luật.

Sở TN&MT phối hợp với UBND huyện Hòa Vang và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm các cán bộ, cá nhân, đơn vị có liên quan để xảy ra tình trạng vi phạm của các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn trong thời gian qua.

Nguồn: