KNCV tuyển Trợ lý dự án

Tổ chức Nhân đạo Quốc tế (KNCV Tuberculosis Foundation) đang cần tuyển Trợ lý dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: kncvhr.vtn@gmail.com , với tiêu đề: “Project Assistant Officer”.

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/11/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây