WWF tuyển Tư vấn

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam đang tuyển 01 Tư vấn về lĩnh vực năng lượng, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ:

Ms. Phạm Thị Việt Hà
WWF-Việt Nam, Biệt thự D13 Làng Quốc tế Tăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ha.phamthiviet@wwfgreatermekong.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 17/10/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.